Εισαγωγή στα Terraform Modules-2

Στην προηγούμενη καταχώρισή μας, «Εισαγωγή στις μονάδες Terraform», συζητήσαμε τις θεμελιώδεις πτυχές των ενοτήτων Terraform. Με βάση αυτό, αυτή η ανάρτηση βουτά σε πιο εξελιγμένες διαμορφώσεις Terraform, ειδικά προσαρμοσμένες για την υποδομή Azure και τις μονάδες Cloud Adoption Framework (CAF).

Εισαγωγή στα Terraform Modules

Στον δυναμικό κόσμο της διαχείρισης υποδομής cloud, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Το Terraform, μια υποδομή ανοιχτού κώδικα ως εργαλείο λογισμικού κώδικα, έχει αναδειχθεί ως αλλαγή παιχνιδιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές συστημάτων να αυτοματοποιούν την παροχή υποδομής. Στο επίκεντρο της δύναμης και της ευελιξίας της Terraform βρίσκονται τα Terraform Modules – τα δομικά στοιχεία που κάνουν τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκων συστημάτων πιο διαχειρίσιμη και επαναλαμβανόμενη.

Azure VM: Auto Provisioning Web App with Logic Apps Approval workflow

React Web App with Azure Container Apps, Azure SQL and Logic Apps approval flow. Welcome to a new exciting post from CloudBlogger! Intro Today we are building an automatic Azure VM provisioning Web APP with approval workflow ! It is quite a responsibility to be an Administrator, especially on Azure. So when a VM provisioning

Azure Container Apps: APIs, Redis Cache and Microservices with OpenAI Chat Completions

Build your API Endpoints and serve your Web Apps with the power of Container Apps! Happy New Year everybody ! Welcome to our last post for 2023 ! Today we are looking into Azure Container Apps, Open AI API and we will see how easy we can build our Containers, and our own API, without

Semantic Kernel: Container Apps with React and Python

Build your custom AI Solution integrating Semantic Kernel into your Azure Container Apps Welcome to another post from CloudBlogger! Today we are exploring Semantic Kernel and how we can implement Azure Open AI with total control on the prompts and the requests towards our Chat deployments! Our Project is a Learning Application assisting users into

Azure Vision AI – Object Detection Web App with Docker and Container Registry

Build a Python Container Image and Deploy via Azure Container Registry to Azure Web Apps for Object Detection. Terraform Docker, and Scripts! Welcome to another post by CloudBlogger! Before we continue to our post i want to pay my respect and give a loud shout-out to FeedSpot ! Feedspot is a social feed reader compiling